Onze klanten

 

KiesUwAccountant is gevraagd een onafhankelijke evaluatie uit te voeren met betrekking tot het controleproces en de opdrachtgunning die een jaar eerder plaats vond.
Als gemeente waren we niet tevreden over het proces rondom de controle van de jaarrekening. Mede daardoor stond ook de relatie met de accountant enigszins onder druk.

Mijn ervaring met Kies uw Accountant is positief. De heren hebben een gedegen advies uitgebracht in begrijpelijke taal met aanbevelingen waar zowel de raad als het college echt wat mee kan. Inmiddels heeft het college mede naar aanleiding van het advies een Meerjaren Verbeter Programma opgesteld waar men mee aan de slag is gegaan. Ook heeft de raad zichzelf beter in positie gebracht richting de accountant door o.a. het budgetbeheer over de accountantskosten naar zich toe te halen en de accountant periodiek te vragen de voortgang ten aanzien van het controleproces te bespreken. Er worden daarbij in goed overleg afspraken gemaakt waar beide partijen mee verder kunnen. En ook belangrijk: de kosten van het uitgebrachte advies waren alleszins acceptabel en het onderzoek is niet ten koste gegaan van de relatie tussen de gemeente en de accountant.

Ton Schoenmakers,
Secretaris auditcommissie / raadsadviseur gemeente Breda.

Logo TiU

Logo Nord Cargo

Logo Gerritsen

Logo Dela

Logo INOS

logo BWB

logo BSOB

 

Logo Local FM

workingflow